Disclaimer

Ogier Interieurbouw stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht samen en is van oordeel dat deze informatie juist en volledig is. Niettemin kan Ogier Interieurbouw geen garantie geven dat de informatie juist en/of volledig is en/of blijft. Ogier Interieurbouw aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website.

Mocht u onverhoopt een onvolkomenheid in de informatie op deze website tegenkomen, dan kunt u ons helpen door ons dit te melden met een e-mail aan: info@lhwgroep.nl.

Indien u via de website van Ogier Interieurbouw naar websites van andere organisaties gaat, wijst Ogier Interieurbouw u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan Ogier Interieurbouw, dat Ogier Interieurbouw niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van de informatie op die andere website en dat Ogier Interieurbouw geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de informatie op die websites!

 
© Copyright Ogier Interieurbouw 2009/2010